Mł. Ch. Pl. BEA OF COCKING Ricci Club

“Bea”

PKR.VIII-35982

Data urodzenia: 06.05.2017

prca-PRA – Normal/Clear (rodzice)

FN (Familiar Nephropathy) – Clear (rodzice) 

Osiągnięcia:

– Młodzieżowy Champion Polski