Słownik skrótów hodowlanych dla początkujących

Język branżowy zwykle różni się od tego, który wykorzystujemy potocznie. Świat kynologii także ma zwroty i skróty znane tylko hodowcom. Co one oznaczają?

Na stronach naszych psów wręcz roi się od skrótów, szczególnie w wypisanych osiągnięciach naszych podopiecznych. To informacje wypisane głównie z myślą o innych hodowcach, którzy – znając branżowy język – od razu wiedzą o co chodzi. Zdając sobie jednak sprawę, że nie każda osoba przeglądająca naszą stronę ma taką wiedzę i umiejętności, śpieszymy ze słowniczkiem, dzięki któremu wyjaśnimy przynajmniej część z tych słów.

Słownik ten nie ma być źródłem medycznej informacji. Wszystkie dane dotyczące tytułów przyznawanych przez FCI zostały zaczerpnięte z regulaminów, jednak uprościliśmy opisy, tak, aby były po prostu łatwiejsze do zrozumienia dla osób, które dopiero chcą wgłębić się w świat kynologii.

Skróty spoza działu „osiągnięcia”

PKR – Polska Księga Rodowodowa – skrót ten umieszczany jest przed numerem rodowodu psa i pozwala zweryfikować jego dokumenty. Następna, rzymska cyfra (w naszym przypadku jest to VIII) oznacza grupę, do której należy rasa psa, a kolejne cyfry arabskie to numer samego rodowodu.

prca-PRA – to skrót oznaczający badanie na postępujący zanik siatkówki u psa. Jest to choroba genetyczna, która często pojawia się w naszej rasie. Genotyp N/N oznacza, że pies nie jest nosicielem wadliwego genu.

Optigen – potoczna nazwa na badania prca-PRA. Po takim słowie pojawia się zwykle literka „A”, „B”, lub „C”. „A” oznacza psa wolnego od genu, „B” psa z jednym allelem (jest nosicielem, ale nigdy nie zachoruje na zanik siatkówki), zaś „C” oznacza psa chorego. Ta forma występuje na przykład u naszej Shakiry.

FN – Familiar Nephropathy – nazwa choroby genetycznej, która często dotyka nerek cocker spanieli angielskich. Genotyp N/N lub słowo „clear” oznaczają psa wolnego od wadliwego genu.

HD – Dysplazja stawu biodrowego – choroba zniekształcająca budowę stawów psa, w dużej mierze powodowana genetycznie. W przeciwieństwie do zaniku siatkówki oraz FN badania na nią przeprowadza się w formie prześwietlenia psa, a następnie określa stan jego zdrowia literkami od A (pies zdrowy) do E (pies z zaawansowaną dysplazją). W związku z rodzajem badania brak dysplazji u rodziców jedynie zmniejsza szansę na pojawienie się jej u potomstwa, ale nie wyklucza jej zupełnie.

Tytuły

Champion (kraj)  – tytuł oznaczający, że pies w danym kraju co najmniej trzykrotnie zdobył wniosek o championa w wyznaczonym regulaminem odstępem czasu.

Międzynarodowy Champion Piękności – aby zdobyć ten tytuł pies musi uzyskać cztery wnioski CACIB w co najmniej trzech różnych krajach i od trzech różnych sędziów, jednocześnie spełniając wymogi dotyczące wieku oraz dat przyznawania.

Młodzieżowy Champion (kraj) – tytuł oznaczający, że pies zdobył trzykrotnie (czasem dwukrotnie) Zwycięstwo Młodzieży w danym kraju, w tym co najmniej jeden raz na wsytawie międzynarodowej. Osiągnięcie dotyczy tylko psów z klasy młodzież (9-18 miesięcy).

Osiągnięcia przyznawane w danej rasie

CWC – Certyfikat Wystawowego Championa lub CAC – Certificat d’Aptitude au Championnat – tak zwany wniosek o przyznanie tytułu championa. W Polsce funkcjonuje skrót „CWC”, za granicą powszechnie wykorzystywany jest „CAC”. Aby go zdobyć, pies musi zająć pierwsze miejsce w swojej klasie, a sędzia musi dodatkowo przyznać mu CWC/CAC (dlatego wygrana nie jest równoznaczna ze zdobyciem CWC/CAC).

CACIB – Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté – co oznacza Międzynarodowy Certyfikat Wystawowego Championa Piękności. Wniosek ten przyznawany jest na wystawach międzynarodowych najlepszemu psu i suce w danej rasie. Jeśli sędzia sobie tego życzy może przyznać też res.CACIB dla drugiego najpiękniejszego psa i suki w danej rasie. Jeśli jednak na ringu oceniający uzna, że żaden pies nie zasługuje na CACIBa może go nie przyznać.

BOB – Best of Breed – tytuł ten zdobywa każdy pies, który wygrał w swojej rasie w trakcie oceny na ringu.

Zwycięzca młodzieży – słowa te oznaczają, że pies wygrał klasę młodzieży w trakcie wystawy. Trzykrotne zdobycie tego tytułu (w tym min. jeden raz na wystawie międzynarodowej) oznacza, że pies uzyskuje tytuł Młodzieżowego Championa.

Konkurencje finałowe

BIS – Best in Show – skrót ten oznacza, że pies po zdobyciu pierwszego miejsca w trakcie Best of Group zmagał się z dziesięcioma innymi przedstawicielami psich grup i stał się jednych z najpiękniejszych psów na wystawie. Tak jak w przypadku BOG, przyznawane są lokaty od I do IV. Jeśli po słowie „BIS” pojawia się „Puppy” lub „Junior” oznacza to, że pies zdobył to osiągnięcie dla swojego przedziału wiekowego (wtedy zwykle z pominięciem BOG).

BOG – Best of Group – skrót ten oznacza, że pies zajął miejsce na podium w trakcie porównania wszystkich psów w swojej grupie na wystawie. Cyfry znajdujące się po nim (I, II, III, IV) oznaczają lokatę, którą zwierzę zajęło.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.