Co znaczy CACIB? Dowiedz się więcej!

Czy wiesz, co znaczy CACIB? Dowiedz się, jakie ma znaczenie dla hodowców psów i jakie jest rozwinięcie tego skrótu. Czy może mieć on więcej, niż jedno znaczenie?

co znaczy CACIB

Co znaczy CACIB?

CACIB to skrót od francuskich słów „Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté”. To można przetłumaczyć jako „Międzynarodowy Certyfikat Wystawowego Championa Piękności”. Sędzia może go przyznać na wystawach o randze co najmniej międzynarodowej, organizowanej pod egidą Fédération Cynologique Internationale, czyli FCI. Polską organizacją zrzeszoną w tej międzynarodowej federacji jest Związek Kynologiczny w Polsce.

Co musi zrobić pies, aby uzyskać CACIB?

Certyfikat CACIB mogą otrzymać psy biorące udział w wystawie w klasach pośredniej, otwartej, użytkowej i championów. Przyznawany jest w ramach danej rasy, jednemu przedstawicielowi każdej z płci w trakcie wystawy. Porównania dokonuje sędzia, wybierając zwierzęta, które uzyskały pierwszą lokatę i ocenę doskonałą w swojej klasie. Oczywiście może zdarzyć się sytuacja, że zadecyduje on, że żaden z psów nie powinien takiego certyfikatu dostać.

Czym jest res-CACIB?

Res-CACIB, czy też rezerwowy CACIB jest przyznawany drugiemu najpiękniejszemu psu/suce z danej rasy, które występowały w klasach dopuszczonych do przyznawania CACIBA. Co ciekawe, jeśli np. CACIB został przyznany suce z klasy otwartej z lokaty I, a suka na lokacie II również uzyskała ocenę doskonałą może ona również ubiegać się o certyfikat res-CACIB.

Co daje CACIB?

CACIB może pozwolić na ubieganie się o tytuł Międzynarodowego Championa Piękności (C. I. B.). Aby pies mógł szczycić się tym tytułem, musi uzyskać certyfikat CACIB co najmniej czterokrotnie, w trzech różnych krajach, od trzech różnych sędziów kynologicznych. Pomiędzy uzyskaniem pierwszego i czwartego wniosku CACIB musi upłynąć przynajmniej rok i jeden dzień. 

Co daje res. CACIB?

Res. CACIB może zostać przekształcony w pełny CACIB, jeśli pies spełni kilka z podanych w regulaminie warunków. Na przykład, może się to zdarzyć, jeśli w dniu wystawy pies ma już przyznany tytuł międzynarodowego championa piękności lub championa wystawowego. 

Czy CACIB może oznaczać coś jeszcze?

Sam skrót CACIB ma jedno oficjalne znaczenie. Jednakże wśród hodowców można czasem usłyszeć rozmowy, w których padną takie zdania, jak „Czy jedziesz za tydzień na CACIBa?”. To nic innego, jak pytanie o wystawę w randze co najmniej międzynarodowej, na której ten wniosek może zostać przyznany. Dlatego można uznać, że w potocznym języku hodowców słowo CACIB może być również synonimem dla międzynarodowej wystawy psów rasowych.

Poznaj więcej skrótów hodowlanych, czytając TEN artykuł.